PALATURVE - JYRSINTURVE - KUIVIKETURVE

Turve on järkevä vaihtoehto kaukaa tuoduille uusiutumattomille fossiilisille polttoaineille kuten poltto-öljylle ja kivihiilelle. Hyvän energiahyötysuhteensa ansiosta turve on ihanteellinen valinta mm. maatalouskäyttöön.

TARJOAMME LAADUKASTA TURVETTA mm:

  • Turve lämmöntuotantoon
  • Maanparannusturve
  • Kuiviketurve
  • Imeytysturve (mm. öljyn imeyttäminen)

Kysy meiltä tarjous!
0400 164 071

Toimitamme turvetta myös
Pohjanmaan ulkopuolelle.

UUSIUTUVAA LÄHILÄMPÖÄ

Palaturve ja jyrsinturve

Turve on monikäyttöinen biopolttoaine, jota voidaan hyödyntää kiinteistöjen lämmöntuotannossa, sekä voimalaitosten energiantuotannossa. Käyttökohde määrittelee sen, onko oikea valinta palaturve vai jyrsinturve.

Monikäyttöinen biopolttoaine

Palaturve on edullista ja tasalaatuista polttoainetta, joka sopii käytettäväksi erityisesti lämpöenergiantuotantoon omakotitaloissa, maatiloilla ja kasvihuoneissa stokeripolttimissa. Palaturvetta valmistetaan pienempien lämpölaitosten tarpeisiin. Palaturvetta voi silti käyttää myös suurten voimalaitosten polttoaineena. Palaturpeen etuna on sen korkea lämpöarvo. Irtokuutiossa palaturvetta on energiaa noin 1,40 MWh.

Jyrsinturve

Jyrsinturve on energiaturve, joka on tuotettu jyrsimällä turvetta turvesuon pinnalta ja kuivattamalla se aurinkoenergialla. Jyrsinturve on palakooltaan epätasaista ja sisältää pääasiassa pölymäistä turvetta sekä erikokoisia turverakeita. Jyrsinturve on tarkoitettu poltettavaksi voima- ja lämpölaitoksissa.

Kuiviketurve

Kuiviketurve sopii käytettäväksi jokaiseen talliin ja navettaan. Turve on puhdas ja mieluisa makuualusta eläimille. Kuivikkeena turpeen etuna on sen erinomainen lämmönvarastointikyky sekä helppo puhdistettavuus. Kuiviketurve sopii käytettäväksi nauta-, siipikarja- ja lammastiloille, hevostalleille sekä turkistarhoille.

Teuvan Yrittäjät ry:n vuoden 2016 yrittäjä.

›› Katso video

Turvetuotantoalueen uusiokäyttö turpeen noston jälkeen.

Harjun Turpeen käytetyt turvetuotantoalueet siirtyvät pääosin lihakarjan käyttöön laidunmaana. Muutaman nurmiviljelyvuoden jälkeen turvesuonpohja muuttuu muistuttamaan normaalia peltoa. Olemme myös mukana Joensuun Yliopiston kokeilussa, jossa käytetylle turvepellolle istutettiin pajuja hiilinielun luomiseksi. Hiilinielu on prosessi, joka poistaa kasvihuonekaasua, hiilidioksidia ja aerosolia ilmakehästä. Hiilinielun tarkoitus on luoda negatiivisia päästöjä.