STYCKETORV - FRÄSTORV


KAJ ERLANDS
0400 763 314


 
NÄRPRODUCERAD FÖRNYBAR VÄRME

Torv är ett vettigt alternativ till icke-förnybara fossila bränslen som transporterats långa sträckor, så som brännolja och stenkol.

Torv lämpar sig också utmärkt för:
- Strö
- Värmeproduktion
- Växtunderlag
- Jordförbättring
- Impregnering (t.ex. olja)

eller rentav för hudvård!

Be om en offert!

Tack vare sin förträffliga energiverkningsgrad är torv ett idealiskt material för lantbruk.

 

6/2017  LR mainos